Referat fra årsmøtet som ble avholdt 20.03.14 kan lastes ned her.