Styret har satt sammen et nyhetsbrev for å oppsummere litt hva som har blitt gjort i 2013 og hva som vil arbeides med videre. Nyhetsbrevet kan lastes ned her (pdf)