Årsmøte 2022

Oppdatert:
Årsmøtet i Møkkalassets Venner ble avholdt 24. februar.
Ny leder av foreningen er Sven Gjeruldsen som overtar etter at Hans Olav Sørensen ikke ønsket gjenvalg.
Gjerduldsen har i mange år vært aktiv i foreningen og er også styremedlem i Norsk Fyrhistorisk forening.
– Jeg vil benytte anledningen til å takke Hans Olav for den innsatsen han har lagt ned som styreleder i Møkkalassets Venner. Jeg er glad for at han sa ja til å fortsette i styret, sier Sven Gjeruldsen,

Katrine Ruim og Jan Pfleiderer gikk etter eget ønske ut av styret og begge ble takket av årsmøtet for innsatsen de begge har lagt ned for foreningen.

– Jeg vil også takke årsmøtet for at de viste meg tillit med valget som leder. Foreningen står foran flere viktige arbeidsoppgaver ved å starte arbeidet med å rehabilitere lykta på Kvaknes, og flytting av fyrlykta som sto på Havneholmen til klubbhuset til FMF på Padda, legger Gjeruldsen til.

Det nye styret i Møkkalassets Venner består av:

Leder Sven Gj. Gjeruldsen
Nestleder Høye G. Høyesen
Kasserer og web Pieter M. Spilling
Styremedlemmer: Hans Olav Sørensen, Geir Stiansen og Jonas Westby

Årsberetningen finner du her.

 

—————
Opprinnelig innlegg:
Det innkalles til årsmøte i Møkkalassets Venner torsdag 24. februar 2022 kl. 19.00. Årsmøtet blir avholdt på Teams. De som ønsker å delta sender en e-post til ytremokkalasset@gmail.com – for å motta Teams-lenke.
Agenda:
  1. Årsmelding med regnskap
  2. Foreningens fremtid
  3. Valg av styre
  4. Eventuelt
    Kun betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet.
    Her finner du Årsberetning 2021