Møkkalassets Venner har mottatt kr. 200 000 i støtte fra Sparebanken Sør. Dette er en støtte som Sparebanken Sør tildeler «Allmennyttige formål». Vi setter enorm pris på denne gaven som vil gjøre det svært mye lettere for oss å komme videre med prosjektet vårt. Det er også en betydelig annerkjennelse av arbeidet vi holder på med.