Vi mottok tidligere i år en henvendelse fra Gunnar Molden på Næs Jernverksmuseum som har forsket på opprinnelsen til støpejernet som er benyttet i fyret. Fram til nå har oppfatningen vært at jernringene som fyret er bygget opp med kommer fra Nes Jernverk, men Molden har undersøkt dette grundigere.

Hans foreløpige konklusjon er at det ikke kommer fra Næs, men fra Marinens mekaniske verksted ved Marinens Hovedverft på Karljohansvern i Horten. Så langt er det da i følge Molden, ikke noe som indikerer at fyret er bygget med «lokale» materialer.

Vi har lagt ut Gunnar Moldens notat til foreningen, som kan leses under:

Ytre Møkkalasset fyr – notat 7/8 2015

Basert på opplysningene  i kopibøkene i Fyrvesenets arkiv (Riksarkivet)  1887-88:

Arbeidet kom i gang i mai 1887. Fordi plassen var så liten, ble det bestemt å ha fyrvokterbolig i fyret. I tillegg ble det skaffet grunn til en «base» på land. Lampe ble bestilt fra firmaet Barbie & Cie., Paris. Det ble kjøpt et hus i Arnevik, som  skulle flyttes til Brårvikkilen. Her skulle fyrvokteren bo når han ikke var på fyret. Som fyrvokter ble assistent Eltvedt, Hellsiøy fyr, ansatt.

Elementene til jerntårnet ble levert fra Marinens mek. Verksteder, Carljohans Verft, Horten. Også lykta ble levert derfra.

Dokumentasjon på at jernet kom fra Horten:

Brev til Carljohans Verft, 16/3 1888:

«Sammen med Jerntaarnet til Møkkelas bedes leveret efter medfølgende Tegning – 1 St. Jerndør – 1 Trækrør – 2 Sideventiler med Rammer»

Til direktøren for Marinens mek. Verksted, Horten, 27/3 1888:»

Efter medfølgende Tegning bedes leveret, sammen med Taarn, Lygt etc. til Møkkelas Fyranlæg: – 1 Stk Støbejernsrør med Wolperstenger(?) – 1 Rør af Jernplader»

Til Ingeniør Binfield, Borøya, 28/4 1888:

«Taarnet til Møkkelas er nu under Indladning i Jagt paa Horten. – Lygten vil ankomme senere.»

Til samme, 1/5 1888:

«Vedlagt oversendes et Konossement over de fra Marinens mekaniske Værksted pr. «Harmonien» til Møkkelas Fyranlæg afsendte Sager, hvis samlede Vægt er 32600 Kg.»

Til Jens Meinich & Co, 17/5 1888:

«Der skal afsendes en Fyrlygt, pakket i Kasser og dels løse Dele fra Kaien ved Marinens Værft paa Horten til Kalvesund – lidt vestenfor Borøien. Den samlede Vægt er circa 7 1/2 Tons.»

I dette materialet er Næs Jernverk over hodet ikke nevnt med et ord i den ganske omfattende korrespondansen om «Møkkelas Fyr».

[Gunnar Molden, Næs Jernverksmuseum]