Næs Jernverksmuseum inviterer til  utstillingsåpning. Byggesett av jern

Fyrvesenets bruk av jern- Fra Lindesnes i sør til Slettnes i nord
Søndag 15. mai kl. 14.00 Foredrag ved Simen Lunøe Pihl og Gunnar Molden med musikalske innslag.

Velkommen!

Klikk her for fullstendig invitasjon