Over 20 entusiastiske deltakere møtte opp på allmøtet som ble avholdt på FMF’s klubbhus på Padda. Det var tydelig at bevaring av Møkkalasset engasjerer mange, og det kom en mengde kreative innspill og forslag som gruppen vil jobbe videre med. På slutten av møtet noterte vi ned mange som gjerne ville hjelpe til på forskjellige områder. Dette lover svært godt for videre fremdrift!

PowerPoint presentasjonen som ble brukt kan lastes ned her.

Spesielt takk til:

Reidar Johansen som fortalte mange tekniske detaljer fra da han renoverte fyret på slutten av 80-tallet, og som også viste fram diverse «klenodier» fra fyret. Reidar ble for øvrig valgt inn i styret som medlem.

Pete Holm som sitter inne med masse historisk viktig informasjon som han delte med oss denne kvelden.

André Schau som gjennom sitt arbeid i Norsk fyrhistorisk forening, og gjennom 30år med fyr som hobby kunne gi oss mange tekniske råd og hvordan vi kunne gå fram for å skaffe til veie midler. André hadde kjørt ens ærend fra Drammen for å ta del i møtet!