Intervju i Tvedestrandsposten

I Tvedestrandspostens utgave fra 23/2-13 så kan man lese et intervju av foreningens leder Høye Høyesen.