Tirsdag 12 februar 2013 kl 19.00 holdes årsmøte på FMF klubbhuset på Padda.

Innspill

Har du noe du ønsker å ha på agendaen ?

Innkommende forslag må være styret i hende innen 01.02.13

Etter møtet så blir det åpent for forskjellige diskusjoner over en kopp kaffe

Agenda Årsmøtet

  1. Godkjennelse av møteinnkalling og saksliste
  2. Godkjennelse av styrets årsberetning og regnskap for foregående år
  3. Godkjennelse av budsjett
  4. Forslag til vedtektsendringer
  5. Øvrige innkomne forslag
  6. Valg av formann, kasserer, sekretær og eventuelle styremedlemmer jf. § 4.
  7. Fastsettelse av årskontigent

Last ned inkallingen