Følgende mail ble i går sendt ut til alle de som har registrert sin mailadresse når de har tegnet medlemskap etc i foreningen. Legger ut samme info her så flest mulig får informasjonen. Håper på god respons…

Hei alle venner av Møkkalasset!

Vi i styret i Ytre Møkkalassets Venner har ikke vært så flinke til å kontakte alle medlemmene direkte, annonseringer har i første rekke vært gjort via facebook og hjemmesiden samt et par oppslag i lokalavisene og på butikk/bensinstasjon.
Dette har vi fått litt «kritikk» for, og vi er blitt oppfordret til å ta direkte kontakt per e-post med alle medlemmer som har registrert sin adresse. Denne tilbakemeldingen synes vi var god og på sin plass, og derfor sender vi nå ut dette rundskrivet til alle medlemmer.

Vi har i vår/sommer jobbet mot Kystverket i forhold til renovering av utvendige trapper og platting/fundament foran inngangen.
Vi innså i fjor at denne jobben ble for stor for foreningen, og vi lyktes i våres å få Kystverket til å påta seg oppgaven.
Kystverket skal også sette opp nytt rekkverk over skjæret samt skifte ut lynavlederen som er nesten rustet tvert av på toppen av fyret.
Dette arbeidet skulle startet i år, men da renovering av plattingen er et så stort tiltak at det må søkes tillatelse fra departementet før oppstart, er det hele utsatt til 2015.
Vi kommer til å følge opp Kystverket i forhold til dette.

Alle glassene i lyktehuset var i fjor knekt/knust av vær og vind og antakeligvis pga materialspenninger ifm temperatursvingninger.
Vi startet derfor på jobben med å skifte ut alle glassene med nye, og denne jobben har fortsatt i år. Det er en ganske omfattende prosess å få ut alle gamle glass, pusse rent, gjenge opp nye innfestninger for listverk, male og fuge rundt de nye glassene før til slutt listverket igjen settes på.
Bare jobben med å få ut alt nødvendig materiell og verktøy tok litt tid.
Lørdag for 2 uker siden fikk vi ut de siste glassene og midlertidig montert inn nytt glass i alle ruter.
Nå gjenstår det finpussing og maling før glassene monteres tilbake permanent, men foreløpig har ikke været vært på vår side så det er usikkert når vi får gjort dette.

Vi har også fått en gummibåt som kan brukes til å frakte utstyr og materiell ut til fyret. Den trenger litt lapping før den er helt brukbar, men vi håper noen kan ta tak i dette slik at vi har vår egen båt som vi ikke trenger å være så redd for når vi skal i land på fyret. (Ta kontakt med Høye eller Hans Olav om du har kunnskap om lapping av gummibåter og kan tenke deg å fikse denne.)
Vi har hatt noen dristige landinger i vær som strengt tatt ikke har vært det beste for å gå i land der ute, men med en båt som tåler en støyt hadde vi lettere kunnet få flere arbeidstimer på fyret.

Det har nå gått litt tid siden leieavtalen med Kystverket var i havn, og mange lurer nok på når fyret kan bli mer tilgjengelig for folk. Det er sikkert flere av dere som har sett skiltet som er hengt opp på toppen av trappa hvor det står at det er adgang forbudt på grunn av rasfare. Målet vårt er jo at alle som har lyst etterhvert skal få mulighet til å oppleve Møkkalasset på nært hold, og det er dette vi hele tiden jobber mot, men enda er det et stykke fram til vi er der vi ønsker å være.
Det vi derimot håper på er at vi om ikke så lenge så smått kan begynne å ta med folk som ønsker det ut til og opp i fyret, dog i et begrenset omfang av sikkerhetsmessige årsaker.
Dette er noe vi må diskutere med Kystverket, og vi kommer tilbake med informasjon om dette når vi vet mer.

Via facebook har vi annonsert at alle som er interesserte i å bidra med litt innsats for fyret må ta kontakt med noen i styret.
Dette har dessverre ikke medført den strømmen av entusiaster vi hadde håpt på, men vi gir ikke opp og håper vi kanskje nå når noen av dere som ikke er på facebook og dermed heller ikke har kunnet få med dere annonseringen.
Det er mange oppgaver som trenger ivrige og villige hender og hoder, det være seg til å være med ut på fyret for jobbe (utskifting av ruter, pussing, maling, restaurering av interiør, +++), reparere båten vår, frakte materiell/verktøy inn og ut, rydde og holde orden ute på fyret, samling av historie, starte på bokprosjektet, organisere og stille opp på stands, lage arrangementer, +++++++.
Alle er velkomne til å være med å bidra med det de kan, og det er bare å ta kontakt med noen i styret (se kontaktinfo under her) dersom du har lyst til å bli med på noen av aktivitetene rundt fyret!

Med hilsen
Hans Olav
På vegne av styret i Ytre Møkkalassets Venner