Vi har vært så heldige å få tak i originalen av «Gjenpart Afleveringforetning ved Tvedestrands fyr» fra overtagelsen av fyret i 1888. Det håndskrevne brevet på åtte sider beskriver hva som overleveres fra det offentlige ved Fyringeniør S.Binfield  til Fyrvogter C.M.Eltvedt som da overtar ansvaret for fyret. 

Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8

Mange takk til Reidar Johansen har tatt seg tid til å tolke håndskriften slik at en dataskrevet kopi kan lastes ned her.