Møkkalasset Venner har i flere år arbeidet for å bevare fyret og få dokumentert og formidlet Møkkalassets spennende og dramatiske historie. Foreningen har gitt ut to bøker om fyret – som begge er utsolgt. Bøkene er skrevet av Øivind Berg, Sven Gj. Gjeruldsen, Hans Olav Sørensen og Ingebjørg G. Ytterdal.

I denne bøkene inngår også fortellinger om hendelser langs kyststripen vi kjenner som vår egen. Forfatterne har samlet historien om Ytre Møkkalasset fyr og kystkulturhistorien fra områdene rundt fyret i de rikt illustrerte bøkene om Ytre Møkkalasset fyr!

Selv om begge utgaver er utsolgt, så kan det lønne seg å sjekke om antikvariatet ExLibris eller Nynorsk antikvariat – begge i Tvedestrand – skulle ha eksemplarer tilgjengelig.