Foreningen

Formål:

Etter at Møkkalasset fyr ble tatt ut av drift i 1986 har fyrets skjebne hvert uklar for mange. Fyret er underlagt Kystverket og det er de som har ansvaret for vedlikehold av fyret. Siden fyret ikke lenger er aktivt holdes vedlikeholdet på et minimumsnivå noe som gjør at mange oppfatter at fyret forfaller.

Siden fyret er en stålkonstruksjon blir restaurering vanskeligere og vanskeligere jo større forfallet blir.

Mange personer har gjennom ulike fora brakt på banen at fyrets eksistens må sikres.

Høsten 2007 ble det i Flosta Motorbåt Forening (FMF) tatt initiativ til å starte en undergruppe hvis formål skulle være å samarbeide med det offentlige for å bidra til å ta vare på fyret.

Målsetningen er å sikre fyrets fremtid samt gjøre fyret mer tilgjengelig for allmennheten slik at også kommende generasjoner vil kunne glede seg over dette minnesmerket over vår gamle skipsfartshistorie.

Dialog med Kystverket er startet for å se på mulighetene som finnes, og vi har stor tro på at vi skal få til noe sammen.

Etter at denne gruppen ble etablert har vi mottatt stor interesse fra folk og organisasjoner som ønsker å støtte opp om tiltaket.  Andre foreninger i Flosta har satt i gang tiltak for å samle inn midler for å drive en slik gruppe. Etter kort tid var over 30.000 kr samlet inn.

Når det gjelder fremtidig utbedring og vedlikehold av fyret så må dette gjøres i nært samarbeid med Kystverket og Fylkets vernemyndigheter. Man ser for seg at utvendig vedlikehold fortsatt må gjøres av Kystverket, men at denne gruppen kan ta deler av det innvendige vedlikeholdet samt utbedringer av trapper og rekkverk utenfor fyret.

Styret pr 03.03.15

Navn Rolle Mob tlf Fast tlf
Høye Høyesen Leder 90761098

37034511

Hans Olav Sørensen Nestleder

95182467

Tove Solfjeld Kasserer

91196780

37019059

Jan Petter Anker Rasch Styremedlem (Ansvar for søknader mot det offentlige, stiftelser ol.)

90186866

37096786

Geir Henning Salvesen Styremedlem (Webansvar)

95299733

Reidar Johansen Styremedlem (Byggteknisk veileder)

90651471

37034627

Jan Pfleiderer Styremedlem
Geir Stiansen Styremedlem
Jan Erik Norli Styremedlem
Sven Gjeruld Gjeruldsen Styremedlem