Om kort tid foreligger boken “Ytre
Møkkalasset fyr”.

Møkkalasset Venner har i flere år arbeidet
for å bevare fyret og få dokumentert og formidlet Møkkalassets spennende og
dramatiske historie. I denne boken inngår også fortellinger om hendelser langs
kyststripen vi kjenner som vår egen. Vi har samlet historien om Ytre
Møkkalasset fyr og kystkulturhistorien fra områdene rundt fyret i denne rikt
illustrerte boken om Ytre Møkkalasset fyr!.

Prisen på boken er kr 350,- Frakt kommer i
tillegg ved forsendelse i Posten, kr 87,-

Ved kjøp av ti eksemplarer eller flere er
prisen 320,- pluss frakt ved forsendelse i Posten

Boken kommer i salg 10. desember 2019 – men
allerede nå kan årets julegave forhåndsbestilles e-post: ytremokkalasset@gmail.com

Forhåndsbetaling til kontonr: 9495 05 48082

Merk innbetalingen tydelig med navn og
adresse