Møtereferater

Her publiseres møtereferater.

2012

Dato Type Referat og evt. andre dokumenter
12.06.12 Styremøte  Møtereferat
23.10.12 Styremøte  Møtereferat

2013

Dato Type Referat og evt. andre dokumenter
12.02.13 Årsmøte  Møtereferat

2014

Dato Type Referat og evt. andre dokumenter
20.03.14 Årsmøte Møtereferat
20.05.14 Styremøte Møtereferat (powerpoint)

2015

Dato Type Referat og evt. andre dokumenter
12.02.15 Styremøte Møtereferat
03.03.15 Årsmøte Møtereferat